The sapphire Residence

CONDOTEL THE SAPPHIRE ( DOJI HẠ LONG )

Condotel The Sapphire Ressidence với tên chính thức The Sapphire Premium Condotel (Condotel The Sapphire Hạ Long) nằm tại số 1 Bến Đoan, Tp....
0916 811 663